27.11.2018, Ptuj: Preprečevanje pranja denarja s primeri iz prakse ( za dejavnost računovodskih servisov in davčnega svetovanja).

25.01.2019, Ljubljana: Kakšen je strošek (ne)etičnega poslovanja? (Podjetniški zajtrk – Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Vič).

13.05.2021 – 14.05.2021, Webinar: Priprava ocene tveganja na nacionalnem nivoju, nivoju zavezanca in stranke, spremljava poslovanja in prepoznavanje in sporočanje sumljivih transakcij (On-line delavnica za predstavnike finančnih institucij in regulatornih organov Kazahstana – Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi).

21.05.2021, Webinar: Preprečevanje pranje denarja in financiranja terorizma in analiza primerov iz prakse (On-line delavnica za zaposlene v alternativnem investicijskem skladu).

04.08.2021, Ljubljana: Preprečevanje pranje denarja in financiranja terorizma s primeri iz prakse (Delavnica za pooblaščenca in namestnike v slovenski banki).

12.08.2021, 19.08.2021, 09.09.2021, Ljubljana: Preprečevanje pranje denarja in financiranja terorizma (Delavnica za skrbnike strank v slovenski banki).

21.10.2021, Ljubljana: Preprečevanje pranje denarja in financiranja terorizma in mednarodni omejevalni ukrepi (Delavnica za pooblaščenko, namestnike in področne koordinatorje v slovenski banki).

11.11.2021, Ljubljana: Celodnevni seminar o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma s predstavitvijo mednarodnih dobrih praks in primerov iz prakse (Seminar za pooblaščence in namestnike iz slovenskih finančnih institucij).

25.11.2021, Ljubljana: Celodnevni seminar o omejevalnih ukrepih OZN, EU in OFAC s predstavitvijo mednarodnih dobrih praks, primerov iz prakse ter metod in tehnik izogibanja sankcijam (Seminar za pooblaščence in namestnike iz slovenskih finančnih institucij).

02.12.2021, Ljubljana: Delavnica o omejevalnih ukrepih OZN, EU in OFAC s predstavitvijo mednarodnih dobrih praks in primerov iz prakse (Seminar za pooblaščenko in namestnike iz slovenske banke).

31.03.2022, Spletni seminar: Brezplačen webinar o izvajanju spremljave poslovanja strank za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in prepoznavanja sumljivih transakcij (Seminar za zaposlene pri finančnih institucijah, ki izvajajo spremljavo redno spremljavo poslovanja strank).

13.04.2022, Virtualne valute: Izobraževanje o virtualnih valutah je obsegalo: zakonsko ureditev z vidika PPDFT, davčni vidik trgovanja z virtualnimi valutami, tipologije pranja denarja in financiranja terorizma, vrste tveganj in aktivno upravljanje s tveganji (Seminar za zaposlene v Sektorju Skladnosti poslovanja v slovenski banki).

20.04.2022, Ljubljana: Gostovanje na Skladnem zajtrku, kjer smo v luči trenutnih razmer v Ukrajini govorili o omejevalnih ukrepih zoper Rusijo in izzivih, ki jih le-ti predstavljajo za slovenske finančne institucije in ostala podjetja (EISEP Skladni zajtrk za člane in nečlane združenja).

26.05.2022, Beograd: Gostovanje na letni Compliance konferenci v organizaciji Združenja bank Srbije, na kateri smo predstavili ključne gradnike za vzpostavitev uspešnega sankcijskega programa v bankah. O aktualnih dogodkih v Ukrajini smo govorili z vidika (ne)obveznosti izvajanja EU in OFAC sankcij s strani Srbije.