Izobraževanje – Delavnica PPDFT s primeri iz prakse