Izobraževanje

Skrb za redno strokovno izobraževanje zaposlenih je eden ključnih gradnikov uspešnega podjetja.