25.11.2021

Pa nam je uspelo! Kljub epidemiji in omejitvam smo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov organizirali in izvedli celodnevna seminarja o Preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma in Mednarodnih omejevalnih ukrepih.

Na celodnevnem seminarju PPDFT smo obravnavali teme kot so gotovinsko poslovanje, tipologije pranja denarja in izvajanje kontrol pri poslih trgovinskega financiranja (‘Trade Finance’), posle povezane s kripto valutami, predstavili pa smo tudi področje zakladništva, predvsem z vidika trgovanja z vrednostnimi papirji (‘Capital Market’). Udeleženci so prejeli tudi kontrolne točke Programa zagotavljanja skladnosti poslovanja za vsako izmed področij. S kontrolnimi točkami lahko preverijo, ali njihov program vsebuje vse potrebne elemente ali pa so potrebne izboljšave. Na seminarju smo obravnavali praktične primere pranja denarja s pomočjo gotovinskega poslovanja, primer Onecoin piramidne sheme in primer Mirror trading-a s strani Deutsche bank.

Seminar s področja Omejevalnih ukrepov je vključeval predstavitev vrste obstoječih sankcij in kakšen je njihov namen, kakšna je razlika med finančnimi, trgovinskimi in celovitimi sankcijami, kaj so sektorske sankcije, razlike med EU, OZN in OFAC sankcijami, predstavitev pregleda stranke z vidika omejevalnih ukrepov (ali tako imenovani SDD – ‘Sanctions Due Diligence’), pravilo 50% glede dejanskega lastništva, kako se preverja ujemanje s sankcijskimi listami pri imenih in subjektih, kako pri plačilih in kakšne kontrole je potrebno izvesti pri poslih trgovinskega financiranja. Govorili smo tudi o kontroli blaga dvojne rabe (‘Dual use goods’), izvoznih kontrolah ter predstavili metode in tehnike izogibanja sankcijam in še bi lahko naštevali. Na seminarju smo obravnavali praktične primere kot so primer prepovedi poletov beloruskih letal, analizirali smo primer SWIFT sporočila MT 103 in predstavili poznan primer kršenja sankcij s strani bank BNP Paribas in Credit Agricole.