Entries by Klemen Krašovec

KRIPTOVALUTE ALI VIRTUALNE VALUTE?

10.04.2022 Danes so kriptovalute svetovni fenomen, znan večini ljudi. V javnosti so sicer še vedno precej nerazumljena, medtem ko se banke, vlade in številna podjetja zavedajo njihovega pomena. Virtualne valute so oblike digitalnega denarja. Primeri so Bitcoin,  Ether, Litecoin, Tether, … Enote virtualnih valut so kovanci ali žetoni. Virtualne valute nimajo centralne monetarne inštitucije kot […]

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)

05.04.2022 Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-2) je bil sprejet na seji Državnega zbora 23.3.2022 in je pričel veljati 5.4.2022. Spremembe, ki jih uvaja, so poleg medijsko odmevnih povečanih pristojnosti Urada tudi jasnejšo dikcijo nekaterih določb, omilitev določenih obveznosti zavezancev z namenom njihovega izenačenja z zavezanci v ostalih državah EU, dodatne […]

Ocena tveganja zavezanca – obveza ali korist?

2.2.2022 Zavezanci za preprečevanje pranja denarja morajo vsako leto posodobiti svojo lastno oceno tveganja (OTZ). V oceni tveganja se mora v skladu z dobro mednarodno prakso upoštevati tveganje posamezne skupine ali vrste stranke, poslovnega razmerja, transakcije, produkta, storitve ali distribucijske poti in dejavnike geografskega tveganja glede na možne zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma. […]

Izobraževanje v času korone

25.11.2021 Pa nam je uspelo! Kljub epidemiji in omejitvam smo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov organizirali in izvedli celodnevna seminarja o Preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma in Mednarodnih omejevalnih ukrepih. Na celodnevnem seminarju PPDFT smo obravnavali teme kot so gotovinsko poslovanje, tipologije pranja denarja in izvajanje kontrol pri poslih trgovinskega financiranja (‘Trade Finance’), posle […]