10.04.2022

Danes so kriptovalute svetovni fenomen, znan večini ljudi. V javnosti so sicer še vedno precej nerazumljena, medtem ko se banke, vlade in številna podjetja zavedajo njihovega pomena.

Virtualne valute so oblike digitalnega denarja. Primeri so Bitcoin,  Ether, Litecoin, Tether, …

Enote virtualnih valut so kovanci ali žetoni. Virtualne valute nimajo centralne monetarne inštitucije kot tradicionalne fiat valute, ki jih nadzirajo centralne banke. Virtualnih valut nihče ne nadzira. To je zelo pomembna informacija za potrošnike, da se zavedajo, da nihče ne jamči za sredstva v tej obliki. Niso printane kot dolarji ali evri, ampak se rudarijo s strani ljudi, ki obvladujejo računalnike po celem svetu, tej računalniki pa uporabljajo programsko opremo za reševanje matematičnih ugank.

V Sloveniji so storitve virtualnih valut regulirane. Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2) uvaja spremembe tudi na tem področju. Zaradi spremembe FATF priporočil v zvezi s ponudniki virtualnih storitev (priporočilo št. 15) je slovenski zakon podal definicijo storitev virtualnih valut, ki poleg storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami zajema tudi storitve menjav med eno ali več vrstami virtualnih valut. Dodana definicija zajema tudi prenos virtualnih valut med različnimi računi ali naslovi, kar med drugim zajema prenos virtualnih valut med različnimi skrbniškimi denarnicami v lasti iste pravne ali fizične osebe. Prav tako zajema hrambo ali upravljanje virtualnih valut za tretje osebe, pod to pa spada tudi dejavnost ponudnikov skrbniških denarnic, zato predlog ZPPDFT-2 ne vsebuje samostojne definicije ponudnika skrbniških denarnic. Pojem storitev virtualnih valut v skladu s FATF priporočili zajema tudi storitve v zvezi z izdajo ali prodajo virtualnih valut, kot npr. aktivno sodelovanje pri izdaji novih virtualnih valut ali pri izvedbi ICO – prvi izdaji virtualnih kovancev.

Tako se morajo vsi ponudniki storitev virtualnih valut vpisati v register ponudnikov, za kar je pripravljen tudi Pravilnik o registru ponudnikov storitev virtualnih valut.

Ne smemo pa pozabiti, da je Urad za preprečevanja pranja denarja aprila 2018 izdal Usmeritve v zvezi z ugotavljanjem izvora sredstev pri trgovanju z virtualnimi valutami.

Če vas to področje zanima in imate stranke, ki se ukvarjajo z virtualnimi valutami, nas pokličite. Skupaj lahko pripravimo navodila in usmeritve za vašo organizacijo, lahko pa izvedemo tudi izobraževanje za vaše zaposlene.

Veselimo bomo vašega klica.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.